AXC

AXC kanalvifter for sirkulære kanaler, er all-round vifter som kan benyttes til både tilluft- og avtrekksinstallasjoner i bolig, næringsbygg og industri. Viftene er trykksterke men dog lydsvake i forhold til kapasitet, og kan tilkobles lange kanaler og mange bend uten å miste betydelig kapasitet. Også filterkassetter kan tilkobles disse viftene.

AXC er robust utført i lakkert galvanisert stål, med kulelagrede motorer for varig drift. Leveres i utgaver for standard kanaldimensjoner fra Ø100mm til Ø315mm med alternative motorstørrelser for hver dimensjon. Kapasitetene stekker seg fra 195 m3/t til 1850 m3/t.

AXC kan reguleres med trinnløse motorregulatorer, men regulering over traforegulatorer anbefales da disse gir et betydelig lavere støynivå.