Komfortvifter

Her er vårt brede utvalg av vifter og tilbehør for komfort installasjoner, dvs for boliger, kontorer osv.
Seriene presenterer produkter for forskjellige ventilasjonsløsninger, styringsbehov og ikke minst designvalg.

Vår brosjyre på komfortvifter kan lastes ned i pdf format fra fil under bilde.