For fast brendsel og olje

Røksugerene RS og RSV benyttes i hovedsak for avtrekk av pipeløp for peiser, kaminer og ovner som fyres med fast brendsel som ved, pellets og koks. Kan også benyttes for enkle parafinfyrte ovner.

For bruk i eneboliger og leiligheter med kun en bruker, benyttes normalt RS og de mindre RSV viftene. De større RSV viftene brukes for avtrekk av flerbruker pipeløp i gårder og høyhus.

RS serien har horisontalt avkast. RSV har vertikalt avkast som fører røkgassene opp og vekk fra bygningen. Disse er særlig egnet der det er fare for røknedslag på terasser og luftinntak for ventilasjonsanlegg.

Det tilbys et bredt utvalg av funksjonelle styringer for forskjellige typer installasjoner. I enbruker installasjoner reguleres gjerne viften manuelt av bruker, alternativt med en sofistikerte automatiske styring.

I flerbruker installasjoner bør røksuger styres automatisk (trykkregulering) for å sikre mot utilsiktet røykinnslag.

Røyksuger RS

Røyksuger RSV